Gå direkt till innehållet

SVT deltar i totalförsvarsövning 2020

Foto: Alexander Gustafsson/Försvarsmakten

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

SVT och Totalförsvarsövning 2020

SVTs roll i totalförsvaret är att sända varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation även vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid eventuella angrepp mot landet. Vi deltar i övningen för att säkerställa att vi tillsammans med övriga intressenter säkerställer att svenska folket kan tillgodogöra sig informationen på detta sätt.

Här kan du läsa mer om Totalförsvarsövningen 2020